coronafeirws:Y diweddaraf

croeso我bywydcampws YN prifysgol abertawe

rydym YN deall BOD angen我NI艾希cefnogi mewn amrywiaethØffyrdd呃mwyn我阴气ALLU mwynhau艾希amser YNŸbrifysgol i'r eithaf。 

rydym YN cynnig gwasanaethau cyngor一个chymorth diduedd上午DDIM我fyfyrwyr,希伯来feirniadu,mewn amgylchedd cartrefol,cyfeillgar一个chyfrinachol。 dewch i'n gweld我盖尔cymorth arbenigol甘wasanaethau'r gaplaniaeth,cymunedol,rhyngwladol,ariannol一个llesiant。

SUT我gysylltu镍gaplaniaeth,cymunedol,rhyngwladol,ariannol一个llesiant。

cwrddâ'rTIM

Student group2

PWY ydyn妮一贝丝rydym YN EI wneud!