coronafeirws:Y diweddaraf

炔dilynÿpandemig covid-19,mae'r gwasanaeth LLES WEDI adolygu'r HYNý瘿EI gynnig我fyfyrwyr炔ystodýcyfnod heriol HWN。 ewch i'r dudalen cymorth LLES 我fanylion pellach。

SUT胆Ÿgwasanaeth LLES FY helpu?

美niferØwasanaethau cymorth AR盖尔我阴气YM mhrifysgol abertawe。 rydym eisiau艾希cefnogi卡我fanteisio i'r eithaf AR艾希astudiaethau a'ch bywyd personol泛fyddwch YMA AC AR OL我阴气raddio。

OS ydych炔EI chael hi'n anodd,mae'n bwysig我智wybod BOD llaweröopsiynau AR盖尔·我志。点头ÿgwasanaeth LLES YW艾希cefnogi智drwy roi'r adnoddau a'r sgiliau我智威娜艾希iechyd meddwl a'ch LLES,a'ch helpu我geisio cymorth平移fydd EI angen arnoch。

silvercloud

cofrestrwch我盖尔·ÿrhaglen therapi gwybyddol ymddygiadol silvercloud AR-LEIN小号

cofrestrwch我盖尔·ÿrhaglen therapi gwybyddol ymddygiadol silvercloud AR-LEIN小号y’n rhad ac am ddim