coronafeirws:Y diweddaraf

ynghylch prifysgol abertawe

湄prifysgol abertawe AR flaenýGADösafbwynt ymchwil AC arloesi ERS ​​1920美gennym哈内斯HIRØgydweithioâbusnesau一个diwydiant OND erbyn heddiw美effaith EIN gwaith ymchwil - sydd gyda'r gorau YNŸ比亚迪 - YN ymestyn YN ehangach fyth,我mewn我iechyd,cyfoeth,diwylliant一个LLES EIN cymdeithas。 

rydym WEDI PROFI llwyddiant aruthrol YN ystodŸblynyddoedd diweddar,交流协会EIN gwaith ymchwil YN MYNDŸTU hwnt我waith cyfwerth prifysgolion茅尔eraill。 fodd bynnag,NID yw'r llwyddiannau HYN WEDI golygu cyfaddawdu AR awyrgylch cyfeillgar交流anffurfiol sydd WRTH wraidd “profiad abertawe”。 YM mlwyddyn EIN canmlwyddiant,在edrychwn ymlaen barhau我weithio gyda'n gilydd我威娜bywydau a'r dyfodol disglair o'n布莱奈格炔ýganrif nesaf。